HİZMET DETAY

Dilatasyon derzi, yapının zeminden yapı yüklerinden veya elemanların farklı genleşmelerinden dolayı oluşabilecek hasarı önlemek için bırakılan boşluktur. 

Yapıların yapımı aşamasında genel olarak göz ardı edilen çok  ileride çok ciddi su yalıtımı sorunu yaşataönemli bir detaydır.

Yatay vada düşey dilatasyonlarda önclikle polisülfit mastikler ile dolgu yapılmalı ve üzerine dilatasyon bandı ve dilatasyon kapak profilleri ile yapılan su yalıtımının korumaya alınması gerekmektedir.

 


Facebook takip et
Twitter takip et
Google Plus takip et